Mental sundhed defineres af WHO – og i forlængelse heraf Sundhedsstyrelsen – som en tilstand, hvor man trives, fordi man:

  • udvikler og udfolder sine evner
  • kan håndtere belastninger
  • indgår i positive sociale relationer
  • bidrager til fællesskabet.

Mental sundhed er forbundet med engagement, produktivitet, kreativitet og evne til at vise omsorg. Det handler om at have det godt med sig selv og sit liv, og om at kunne fungere godt i sin dagligdag. Mental sundhed er desuden vigtig for vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk – og dermed bidrage positivt til samfundet.

Gør noget aktivt

Hold dig aktiv på så mange måder, som du kan – fysisk, socialt, mentalt og spirituelt.

  • Kort sagt … ”Gør noget”

Gør noget sammen

Plej relationerne til venner og familie, involvér dig i grupper, som du allerede er medlem af, meld dig ind i en ny klub eller deltag i lokale arrangementer.

  • Det vil sige … ”Gør noget sammen med nogen”

Gør noget meningsfuldt

Engagér dig i en hobby eller en god sag, sæt dig selv et mål, bliv frivillig eller lær noget nyt.

  • Med andre ord … ”Gør noget, der giver mening for dig”